Järnåldersboplatsen i Uppåkra

UppåkraSedan 1996 pågår arkeologiska undersökningar av fornminnesområdet runt kyrkan i Stora Uppåkra. Fornlämningen, som uppskattas omfatta mer än 40 hektar, ingår i ett forskningsprojekt om järnåldern i Sydsverige som leds av Lunds universitet. Ännu är endast en mindre del av uppåkraboplatsen undersökt, men trots detta är forskarna redan övertygade om Uppåkras storhet.

Det var tiden strax efter Kristi födelse som bebyggelsen började växa. Snart kunde man tala om en mäktig storby med förmögna och mäktiga invånare. Från perioden 400 e. Kr. blir fynden fler och nya typer tillkommer. Detta pekar på att byn fått nya funktioner.

Guidade visningar för hela familjen. På Uppåkra finns också ett café. Mer om Uppåkra, inkl vägbeskrivning, finns att läsa på www.uppakra.se

Tidsmaskinen

Utöver visningstider går det också att på egen hand utforska Uppåkra. Ladda ned appen Tidsmaskinen, och lyssna på sagan om mästersmeden Völund! Ytterligare ett barnspår är planerat för säsongen 2016.

Gör så här:
Ladda ned appen Tidsmaskinen i din SMARTA telefon (både Android och iOS fungerar).
Sök på volund, hämta hem slingan.
Ställ dig på parkeringen intill Gamla prästgården i Uppåkra. Följ pilarna och vibrationerna i telefonen, och lyssna på vad arkeologerna har hittat i Uppåkra på egen hand.